top of page
Darely Oy

Millaisissa erikoistilanteissa Darely on auttanut?

Erikoistilanne edessä?

Tarvitsetko apua yrityksesi äänen saamisessa kuuluviin? Onko organisaationne ajautumassa kriisiin? Hidastaako uudistushankkeen etenemistä informaatiovaikuttamishyökkäys? Haluatteko saada hallituksen tuen isolle investoinnille tai innostaa sidosryhmät uudesta strategiasta? Vai onko teillä innovatiivinen tuote tai palvelu, jota ilman maailman ei pitäisi pärjätä? 

 

Voin auttaa sinua ja organisaatiotasi edistämään fiksuja tavoitteitanne. Kokeneena johdon strategina hyppään nopeasti avuksenne, perehdyn ja tarjoan ratkaisuja sekä toteutusapua erikoistilanteisiin.

 

Alla on muutamia kuvauksia tarpeista, joihin Darely on pyydetty avuksi. Projektit ovat luottamuksellisia, mutta suositteluja saa asiakkailta pyydettäessä.

Johto haluaa kirkastaa tulevaisuusviestiään. Tavoite on lisätä ymmärrystä aiempia ja tulevia muutoksia kohtaan eri sidosryhmien keskuudessa, jotta yrityksen toimintaedellytykset ja menestyvä liiketoiminta pysyvät hyvällä tasolla vauhdikkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Projektissa tunnistetaan ja sanoitetaan onnistumisia liiketoiminnan eri alueilla ja kirkastetaan, mihin ja miksi yritys on menossa ja miten eri sidosryhmät tästä hyötyvät.

In the Group operations, numerous transformations are occurring simultaneously. The Nordic management team invests considerable time and energy in change management and justifying change navigating in partially aligned and still quite diverse operating cultures. In the project, the team reviews various change communication tools, ideates new solutions, and commits to enhancing open communication and interaction for more effective change management.

Yhtiölle nousee huoli mahdollisesti tehdystä prosessivirheestä. Kriisitiimi selvittää, onko virhe tapahtunut ja mahdollisesti vaikuttanut asiakkaisiin. Viestintä rakentaa valmiuden tiedottaa proaktiivisesti ja vastata vaikeisiin lisäkysymyksiin. Selvitystyössä käy ilmi, ettei virhettä, saati asiakasvaikutuksia olekaan päässyt tapahtumaan. Vaikkei kriisiviestintää tarvita, huolella läpivalaistu prosessi auttanee välttämään riskejä tulevaisuudessa.

Julkisuudessa on pitkään käsitelty tulevaisuuden kehityssuunnitelmaa, joka jakaa jyrkästi ihmisten mielipiteitä. Sekä vastustajat että puolustajat tekevät parhaansa. Kyseenalaistavia kannanottoja on paljon ja suunnitelman sisältö ja pääviestit meinaavat jäädä jalkoihin. Omassa organisaatiossakin herää epävarmuutta. Hankkeen merkitys ja hyödyt eri osapuolille halutaan tuoda esiin, mutta fiksu tiedottaminen fiksuine perusteluineen ei tahdo riittää.

Uusi toimitusjohtaja kohtaa siilo-organisaation epävarmuuden kulttuurin. Miten rakentaa polkua itseohjautuvuuteen, avata huippuammattilaisten silmät yrityksen tehtävälle ja naapuritiimin roolille ja luoda kiinnostusta asiakkaan liiketoimintaa kohtaan? Johto tarvitsee palloseinän ja kumppanin rakentamaan ohjelman, jolla asiantuntijat innostetaan asiakkaiden ja markkinan äärelle, näkemään bisnes kokonaisuutena ja luottamaan toisiinsa enemmän.

Huhu väitetyistä epäkohdista ja osittaisten väärinkäsitysten värittämistä näkemyksistä uhkaa päästä mediaotsikoihin. Miten tuoda esiin toinen puoli, laajentaa perspektiiviä ja suhteellistaa tapahtunutta jo sementoituneiden syytösten keskellä? Johto ja hallitus kaipaavat neutraalia sparraajaa, joka pystyy tasapainottamaan tilannetta ja auttamaan vastausten rakentamisessa, totuuden esiintuomisessa sekä mahdollisen mainekriisin hallinnassa.

Kasvuyritys laajenee vauhdikkaasti Eurooppaan. Miten saada syvyyttä ja tarttumapintaa strategisiin viesteihin ja sanoittaa palvelun tuoma hyöty ja vaikutus yhteiskunnan näkökulmasta? Kuinka luoda käytännöt mediaviestinnälle ja polkua ajatusjohtajuudelle, sytyttää tarinat tuote- ja palveluviestien tueksi ja kasvun lisämoottoriksi? Yrityksen johto toivoo sparrausta strategisten viestien jalostamiseen ja viestinnän toimintamallien rakentamiseen.

Organisaation kehityssuunnitelmaa mustamaalataan julkisuudessa. Miten järjestäytyä strategisten viestien taakse ja korjata osittain väärinkäsityksiin perustuvat syytökset elegantisti, ilman pitkää kiistelyä median palstoilla? Asiakasorganisaation johto tarvitsee nopean viestintäsuunnitelman ja toteutuksen. Tavoitteena on diplomaattisesti selkiyttää tilannetta, terävöittää hankkeen sisältöä ja kirkastaa tavoitellut hyödyt eri osapuolille. 

Toimitusjohtaja tarvitsee johtoryhmän kehittämispäivään ohjelman. Ryhmä pelaa menestyksekkäästi samaan maaliin ja luottamus on korkealla. Vaihtoehtoina ovat klassinen team building tai jo korkeatasoisen toiminnan parantaminen entisestään. Haastatteluissa tunnistetaan herkkä, jopa riskialtis johtoryhmän vuorovaikutusilmiö, jota ryhmä pohtii workshopissa. Rohkeassa käsittelyssä syntyy korjaussuunnitelma lujittamaan yhteistyötä entisestään.

Erikoistilanne, SINULLAKIN?

Onko organisaatiollasi orastava tai jo raivoava ongelma? Jos olet valmis ratkomaan ongelmia yhdessä, tarvittaessa myös tuttuja toimintatapoja ja ajatusmalleja haastaen, otathan yhteyttä. Lupaan että jo ensimmäisessä keskustelussamme saat vinkkejä erikoistilanteen haltuun ottamiseen.

Kiehtovan urani aikana en ole kohdannut johtamisessa tai liiketoiminnassa ongelmaa tai kriisiä, jota ei osuvammilla viesteillä ja vaikuttavammalla viestinnällä olisi pystynyt ainakin osittain helpottamaan.

Camilla Lindfors-4310 (1).jpg
bottom of page