top of page
Image by Hassan Pasha

PALVELUT: Strateginen viestintä ja vaikuttaminen

1. Johtamisen ja liiketoiminnan erikoistilanteet

Kriisiviestintä ja akuutit erikoistilanteet 

Yllättävät kriisit ja poikkeustilanteet laittavat johdon prioriteetit uusiksi samalla kun sidosryhmät janoavat jo tulkintaa tilanteesta. Kirkas tilanneanalyysi, terävä viestintästrategia ja määrätietoinen viestintä jäävät intensiivisessä tilanteessa herkästi varjoon. On vaikeaa tunnistaa ydinongelma ja ymmärtää, saati hyväksyä kohderyhmien reaktiot. Niihin vastataan herkästi omasta navasta lähtöisin aiheuttaen jopa lisää jännitettä.

Autan asiakkaita viestinnässä ja sidosryhmien palvelemisessa äkillisten poikkeustilanteiden ja kriisien keskellä. Tuen myös pidemmän aikavälin ennakointityössä ylimmän johdon, hallituksen ja viestintäyksikön tukena.

Strategiaviestintä 

Strategia tai arvot maatuvat monessa organisaatiossa verkkosivulla sen sijaan, että ne näkyisivät ja eläisivät henkilöstön toiminnassa ja keskijohdon päätöksenteossa tai asiakkaat inspiroituisivat niistä.

 

Tuen asiakkaita strategian kirkastamisessa ymmärrettäväksi ja erottuvaksi, jotta siitä löytää helpommin suuntaviivat arkeen. Autan myös vuorovaikutteisten strategiaprosessien suunnittelussa ja toteutuksessa. Mitä paremmin henkilöstö ja sidosryhmät ovat osallistuneet strategian luomiseen, sitä vähemmän tarvitaan erillistä strategiaviestintää.

 

Kiteyttämällä strategia kiehtovaksi tarinaksi luodaan kiinnostusta ja tapoja käydä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.

Muutosviestintä 

Organisaatioissa pusketaan samanaikaisesti useita muutoksia ilman kokonaistuntumaa siitä, miten ne vaikuttavat toisiinsa, kuormittavat työntekijöitä tai yhteisvaikuttavat asiakkaisiin.

 

Sparraan suunnittelemaan vuorovaikutteista muutosviestintää, jossa asiantuntevat tiimit pääsevät mukaan muutoksen ja sen toteuttamistapojen muotoiluun. Innostetaan yhdessä työyhteisönne käsittelemään muutoksen taustamekanismeja, perusteluja, käytännön toteuttamistapoja, vaikutuksia ja odotettuja hyötyjä.

 

Autan asiakasorganisaatioita esimerkiksi kehityshankkeiden, yritysjärjestelyjen, integraatiotyön, johtaja- ja organisaatiomuutosten viestinnässä.

1. Erikoistilanteiden viestintä 

2. Johdon viestintä- ja vaikuttamistaidot

2. Johdon viestintä- ja vaikuttamistaidot

Johtajien arjesta suuri osa on viestintää, joka on usein suurennuslasin alla. Osaajapula, työssä jaksamisen ongelmat ja ammattitaitoisten työntekijöiden odotukset yksilöllisten tarpeiden täyttämiseksi lisäävät paineita johdon viestintä- ja vuorovaikutusosaamiselle.

 

Valmennan johtoa vaikuttavaan viestintään, kuten muutos- ja strategiaviestintään, vaikeisiin vuorovaikutustilanteisiin, mediatyöhön ja kriisiviestintään. Lisäksi autan johtoryhmiä parantamaan keskinäistä viestintäänsä. Treenata voi myös yksittäisen aiheen, kuten strategian viestimistä. Valmennukset muotoillaan yksittäiselle johtajalle, johtoryhmälle tai esihenkilöporukalle.

 

Tyypillisiä projekteja ovat päivän tai puolen päivän valmennukset ja workshopit ennakko- ja välitehtävineen tai pidemmät treeniohjelmat. Valmennettavat saavat konkreettista palautetta ja kehittymisvinkkejä taitojen ylläpitoon ja syventämiseen.

3. Viestintätiimin osaamisen ja roolin vahvistaminen

3. Viestintäjohtajan sparrausohjelma

Vastuu brändistä ja maineesta luo suuria vaatimuksia, ja viestintäjohtaja vaihtuukin muuta johtoa

useammin. Aina ei tiedetä, miten yhteistyön viestintätiimin kanssa saisi sujuvammaksi tai mitä viestintäyksikössä tehdään. Muut johtajakollegat intoutuvat rymistelemään viestintäjohtajan tontille, mikä toki kertoo myös rakkaudesta lajiin. Melkein kaikilta löytyykin mehukas mielipide viestintätiimistä.           

 

Sparraan viestintäjohtajaa vahvistamaan omaa johtajuuttaan ja kehittämään johtoryhmärooliaan yhtiön ja omien kehittymistavoitteiden mukaisesti. Tuen tarvittaessa prosessien, tiimin osaamisen, muutosvalmiuksien ja yhteistyömallien kehittämisessä, jotta yksikkö pystyy tulevaisuudessa paremmin edistämään organisaation strategian toteuttamista ja vastaamaan sidosryhmien tarpeisiin.

 

Tavoitteena on, että yhteistyö johdon ja viestinnän välillä sujuu ja kehittyy luottavaisempaan ja tuloksellisempaan suuntaan. Johto tietää, millaisesta yhteistyöstä syntyy parhaat tulokset, osaa tukea viestinnän onnistumista ja suhtautua viestintätiimiin strategisena kumppanina. Viestintäyksikön sisäinen rooli ja merkitys selkiytyvät.

Erikoistilanne, SINULLAKIN?

Onko organisaatiollasi orastava tai jo raivoava ongelma? Jos olet valmis ratkomaan ongelmia yhdessä, tarvittaessa myös tuttuja toimintatapoja ja ajatusmalleja haastaen, otathan yhteyttä. Lupaan että jo ensimmäisessä keskustelussamme saat vinkkejä erikoistilanteen haltuun ottamiseen.

Kiehtovan urani aikana en ole kohdannut johtamisessa tai liiketoiminnassa ongelmaa tai kriisiä, jota ei osuvammilla viesteillä ja vaikuttavammalla viestinnällä olisi pystynyt ainakin osittain helpottamaan.

Camilla Lindfors-4310 (1).jpg
bottom of page